Historiek


BridgeClub Geel    BCG


Hoe, waar en wanneer ontstond BridgeClub Geel  ?

Volgens betrouwbare getuigenissen van Ward Van Gestel, Lisette Bertels ( dochter van Rik Bertels alias Rik Busser ) , Cyriel Claes, Mia Luypaers, Angèle Hannes , Louis Verhulst en Paul Mertens, zou er reeds tijdens WO II bridge gespeeld zijn. Wellicht ook reeds voor WO II maar dit kan niet worden bevestigd. Tijdens de bezetting door de Duitsers moest men alert zijn voor deportaties maar werd er toch gebiljart en ook gebankt (verboden kaart kansspel), wellicht ook gebridged maar in beperkte mate, aldus Angèle Hannes , schoondochter van Sus van Rikets. Het was in het café van deze laatste, gelegen naast het oud postkantoor op de Pas, dat enkele vrienden bijeen kwamen op de donderdagavonden om te bridgen.

Dhr. F. Theyskens was de absolute grondlegger van  BridgeClub Geel alsook initiator . Medespelers toen waren o.a. Door Petets, Oomke Vervecken, Louis en Jan Verhulst, Rik Bertels, Fons Schurmans en wat later Charel Bollen, Fernand Cornelissen (alias De Ferre), Jef Ceusters, Jef van ’t Bieke . Gerebernus Vannueten alias ’ t Palloeteke dokterde een systeem ( spelwijze) uit dat de

naam “De Geelse Zwakke Klaveren” kreeg en dat de voorzitter Theyskens aan de Geelse spelers bijbracht. In 1963 zou dokter F. Lauwers het sterke Klaveren systeem introduceren. Hij richtte trouwens ook een Kempisch Kampioenschap in.

 

Mia Luypaers, echtgenote Charel Sterckx , getuigt dat zij in 1954 op de Pas woonden en dat Charel zaliger daar ook begon te bridgen. Hij bouwde zijn toekomstige woning in 1956 en het moet ook rond deze tijd geweest zijn dat de GBC verhuisde naar De Concordia, Markt, waar nu Het Podium huisvest. Ook Cyriel Claes, voormalig politiecommissaris, weet te melden dat hij reeds in 1950 op de Pas gebridged heeft.

Tot in 1950 weten we niet alles op het juiste jaartal te situeren daar alle documenten achteraf teloorzijn gegaan. Nadien zou er trouwens onenigheid zijn ontstaan en vormde zich een 2de Bridge Club die haar speelavond doorbracht in hotel ‘Het Lam’. Dit moet slechts voor korte periode zijn geweest waarna zij terug samensmolt. Het lokaal waar zij vele jaren speelden was ‘De Concordia’ .

(Nadien zou er gespeeld worden in het Bakhuis , de Kruimel (voor korte duur) , de Flore en terug in ’tBakhuis.)

 


De voorzitters

F. Theyskens werd als voorzitter opgevolgd door Rik Busser en dit moet reeds voor 1963 geweest zijn. Zijn voorzitterschap werd overgenomen door Paul Mertens in +- 1965 en nadien (1988) door ir. Walter Boons. Deze laatste heeft zijn taak in 2006 doorgegeven aan dhr. Corten Ivo, leraar op rust.

 

De Tijd van Toen ...

Paul Mertens begon zijn praktijk als tandarts in Herentals in 1956 en kwam wekelijks op donderdag avond naar Geel om te spelen maar moest dikwijls toekijken en afwachten tot hij kon invallen voor iemand die ziek was of op verlof was. Men moest destijds 2 peters hebben om lid te kunnen worden. Ik heb het zelf nog ondervonden in 1967 als ik met bridgen begon. ( Gelukkig is deze drempel sinds

jaren weggenomen zodat deze sport thans door een ruim spectrum van de bevolking in clubverband  kan beoefend worden. )

Er werden ook meerdere speeldagen ingelast en zodoende konden wij reeds tornooien spelen op dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag. Op woensdag gaf Theyskens les in ’t bieden en spelen maar er werd nadien ook nog een tornooitje of een “goulashke” gespeeld.

Geel bezat toen (en heeft ook nu nog steeds) zeer goede kaartspelers , en werden bv. in de eerste klasse van de Limburgse competitie bridge kampioen (1965-1966) dankzij Charel Bollen, F. Cornelissen, Paul Mertens, Charel Sterckx. De foto werd genomen in Hasselt na het winnen van de titel. Zij werden door het Geelse gemeentebestuur in de raadszaal ontvangen. Burgemeester Verswijvelt bracht hulde aan BridgeClub Geel. Hij overhandigde een herinneringsplaket aan Erevoorzitter Theyskens . ‘Secretaris-generaal’ Gerebernus Vannueten gaf een technische uiteenzetting over het bridge spel en zette ook dhr.Theyskens, als grondlegger van het bridge in Geel,

in de bloempjes. Het waren trouwens Theyskens zelf met Clement Vervecken die als eersten het tornooi van Hasselt wisten te winnen.

 

Een 2de Geelse ploeg werd opgericht en won twee jaar de titel in het district Kempen (1990 -91-92) . Spelers waren Jos Nevelsteen, Hugo Devos, Mia Huybrechts, Marcel Huysmans en Louis Soontjens.

 

Vandaag (feb. 2006)

BridgeClub Geel telt vandaag 34 leden. Thans spelen er 2 ploegen in de Belgische competitie :

1e nationale : Louis Soontjens, Rene Laenen, Armand Van de Ven, Hans Smet

Liga 2 : Vannuten Eugeen, Vannuten Hendrik, Ivo Corten, Marcel Dams, Robert Janssens, Yvan Dejaegher, Rachel Wuyts, Toon Paulusssen; Ludo Helsen.

 

Wij hopen nog meer leden te kunnen aanwerven .

Bridge is een fascinerend kaartspel, nooit vervelend, want zelfs als men ‘slechte’ kaarten krijgt kan men al verdedigend de 1ste plaats in een tornooi bereiken.


Feb 2006 - Devos Hugo  † okt 2014

 

Editor : Eugeen Vannuten

 

Inlichtingen : Ivo Corten 014. 723 714 en de website : www.bcgeel.be


Achterste rij . : Charel Bollen, Fernand Cornelissen,Paul Mertens, Charel Sterckx en Bernus Vannueten   

Voorste rij : ir.Moons (voorzitter Hasseltse BC), geflankeerd door  2 gemeenteraadsleden van Hasselt, (1966)


On request from our Turkish, Canadian and Australian friends :

a new bridge system developed outside the box.