<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> 13 GBC Geboden

13 elijke Tips

A
Verzorg je uiterlijk. Men moet de ganse speeltijd tegen je aankijken.
H
Wees steeds op tijd en onttrek je niet aan de voorbereidingen die aan tafel noodzakelijk zijn.
Help nadien ook bij het opruimen.
V
Hou de klok in de gaten. Doe er alles aan om de giften binnen 28 minuten af te werken.
Zie tips onder B, 10 en
9. Het is zoveel aangenamer om samen tijdig te eindigen.
B
Claim wanneer je kan. Dit bespaart veel nutteloze afspeeltijd.
10
Discussieer niet over een voorbije gift als je nog een gift moet spelen.
9
Als GEVER en dus eerste in het biedproces : raap de kaarten zo snel mogelijk op, start de bieding of pas zo snel mogelijk. .
8
Wees voorkomend tegenover de tegenpartij en je partner. Bridge is een spel en geen oorlog.
7
Loof je partner wanneer hij iets goed doet en vergeef hem, zelfs wanneer hij een ernstige fout maakt : hij zal er daardoor minder maken.
6
Wees een aangename partner of tegenstrever tegenover een beginner. Help met constructieve raad en laat verwijten achterwege.
5
Geef de winnaars wat hun toekomt. Feliciteer hen met hun succes.
4
Wees een sportief verliezer maar vooral een bescheiden winnaar.
3
Neem bij wisselen van de tafel je glas of kop mee zodat de volgende aan een nette tafel kan plaats nemen.
2
Erken een eigen fout : het bevordert de sfeer aan tafel.